Prohlášení o ochraně soukromí

Plné znění dokumentu zde.

ECT respektuje Vaše soukromí

Společnost Euro Center Trade s.r.o. - provozovatel portálu drinks24.cz (dále ECT) a její zastoupení se zavazují respektovat a ochraňovat vaše soukromí. ECT poskytuje toto Prohlášení o ochraně soukromí, aby vás seznámila se svými zásadami a praxí v oblasti ochrany soukromí a s možnostmi výběru způsobu, kterým jsou shromažďovány a používány vaše údaje online. Naše webové stránky jsou strukturovány tak, abyste obecně mohli navštívit ECT na webu, aniž byste museli prozradit svou totožnost nebo jakékoliv osobní údaje. Tento dokument je dostupný na naší domovské stránce a v dolní části každé webové stránky ECT.

Aktuální znění Prohlášení o ochraně soukromí

Aktuální a platné znění prohlášení o ochraně soukromí které se vztahuje na všechny weby ECT (včetně portálu drinks24.cz) je k dispozici zde.

Alkoholické nápoje prodáváme pouze osobám starším 18 let.
800 400 480